Jídelna

Po přihlášení i s možností náhledu na své přihlášky, konto a výši plateb, které je nutné uhradit vždy do 15.v měsíci naleznete na  https://www.jidelna.cz/?jidelna=1250


Oznámení o změně ceny obědů pro děti MŠ Kostelní Lhota

 Na základě kalkulace obědů vám sdělujeme, že v souvislosti s nárůstem cen potravin dochází od 1.11.2022 k navýšení ceny obědů pro děti.

 

Cenová kalkulace pro skupinu strávníků 3-6 let

Finanční limit na nákup potravin…10+24+10+5….49,-Kč celodenní (dopolední 39,-Kč)

(přesnídávka+oběd+odpolední svačina+pitný režim)

Měsíční záloha činí………………………….980,-Kč

 

Cenová kalkulace pro skupinu strávníků 6-7 let

Finanční limit na nákup potravin…12+30+10+5…. 57,-Kč celodenní (dopolední 47,-Kč)

Měsíční záloha činí………………………….1140,-Kč

 

 

               Kaiprová Leona, provozní školní jídelny a ředitelka Mateřské školy Kostelní Lhota  

 

      V Kostelní Lhotě 25.10.2022

 

 

Stravování v MŠ je řízeno vyhláškou MŠMT č 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s novým školským zákonem.
Školní jídelna je součástí MŠ Kostelní Lhota a zajišťuje stravování i pro ZŠ Kostelní Lhota.
Stravné se hradí BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM, POPŘÍPADĚ HOTOVĚ ve školní jídelně u pí. Finkové (pokladní) hotově od 6,30 – 15,30 hod. PRO DĚTI MŠ současně s úplatou za předškolní vzdělávání.
 
Obědy se u předem známé nepřítomnosti dítěte odhlašují předem. Jinak nejpozději do 7,00 hod. ráno týž den osobně nebo telefonicky na čísle 325 599 048 nebo 739 035 353-medvídci, 732 255 239 - berušky.
Je nutné strávníka po odhlášení ze stravy opět předem přihlásit, předem nebo nejpozději týž den do 7,00hod.
V případě náhlého onemocnění, kdy se dítě nedostaví do MŠ a nelze stravu již odhlásit, mají rodiče možnost tento jeden den si stravu odnést domů ve vlastních jídelních nádobách (DO SKLENĚNÝCH NEBUDE OBĚD VYDÁN!).
Podle výše zmiňované vyhlášky se hrazení obědů a jejich normování (jak množství potravin, tak finanční normativ) rozlišuje podle věku dítěte. Do věkových skupin jsou dětští strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku jednotlivých věkových skupin strávníků (podle již výše zmiňované vyhlášky).
 
Platby se přizpůsobují i nárůstu cen potravin, rodiče jsou vždy řádně informováni.
 
Děti do jídla nenutíme, ale chceme, aby neznámá nebo méně známá jídla ochutnávaly.
 
Prosíme o spolupráci.

 
 

Informace o označování alergenů ve školní jídelně MŠ Kostelní Lhota

Vážení rodiče, 

od 13. 12. 2014 musí být součástí jídelního lístku i informace o alergenech obsažených v jídle.

Odvolání na legislativu:   

EU- 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21. 

ČR- vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin

Alergeny

Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 3 nařízení, patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů). Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren apod.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých věkových kategorií a výživových norem.                                                                             

Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen!

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno v závorce číslem označující alergen. U jídelního lístku bude příloha – seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.                                                                                                                    

Ten kdo netrpí alergií na některé potraviny, se značením nemusí zabývat.                              

Bližší informace Vám podá a Vaše dotazy zodpoví vedoucí stravování MŠ.

-Vnitřní řád ŠJ-1.9.2022.docx
Dodatek - VřŠjnavýšení obědů-děti MŠ-1.11.2022.docx
IMG_8457.JPG
IMG_8504.JPG
recepty školka.docx
Kontakt
MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ LHOTA
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Kostelní Lhota č.28, 289 12 Sadská
GPS: 50.1291317N, 15.0223422E

325 599 048
739 035 353 - třída Medvídci
732 255 239 - třída Berušky
ms.kostelnilhota(zavináč)seznam.cz

Hlavní stránka