Tak to u nás chodí

Naše MŠ je dvoutřídní. V levém pavilonu je třída Medvídci a v pravém třída Berušky. Děti jsou zařazovány do tříd podle konkrétní situace v daný školní rok. Jediným pravidlem bývá, že předškolní děti jsou vždy pohromadě. Každá třída má kapacitu 25 dětí, která není překračována. Děti do školy přivádějí rodiče v době od 6,30 - 8,00 hodin, nejdéle do 8,30 hod., a předávají je učitelkám na třídách. Do 7,15 hod. se všechny děti schází ve třídě MEDVÍDCI. V 7,15 se děti rozcházejí do svých tříd. Do svačiny je dětem dán prostor pro spontánní činnosti (např. hry s auty, panenkami, kostkami, společenské a stolní hry, kresbu, malbu, vystřihování, vytrhávání, pohybové aktivity a jiné). V této době je zde také možnost věnovat se dětem jak nadaným, tak i dětem, které potřebují individuální přístup.  Před svačinou jsou taktéž denně zařazovány společné pohybové aktivity, včetně zdravotně preventivních cvičení. Svačíme okolo 9té hodiny. Po svačině jsou děti podněcovány k vlastní aktivitě a zapojování se do řízených činností, při kterých pedagog má vytyčen určitý cíl. Učitelka činnosti nabízí, volí takovou motivaci, aby dítě mělo chuť se do nich zapojit. Dítě vzdělávací nabídku přijímá nebo má právo ji odmítnout. Jestliže ji nepřijme, může si vybrat z nabídky dalších didakticky cílených činností. Je mu dána též možnost odebrat se do klidového koutku, které mu poskytuje soukromí. Také má právo na soukromí v případě konání osobní hygieny, což je v naši MŠ samozřejmostí. Učitelky vytváří podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti a děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých a velkých skupinách.

Plánování činností vychází i z potřeb a zájmů dětí (ranní kroužek, komunitní kruh). Při příznivých klimatických podmínkách v době od 9,45 do 11,45 hodin chodíme s dětmi ven.

Je – li počasí příznivé, prodlužujeme pobyt venku v dopoledních i odpoledních hodinách.

K pobytu venku využíváme školní zahradu, ale i vycházky do okolí MŠ - les, pole, louka, sportovní hřiště. Cca ve 12,00 hodin je dětem podáván oběd. Po obědě je možné si děti vyzvednout v čase od 12,15 do 12,40 hod. Děti, které zůstávají v MŠ mají do 14,30hod. klidový režim na lehátkách, molitanech, při poslechu pohádky či relaxační hudby. I pro děti s nižší potřebou spánku je po obědě nutný odpočinek, proto dětem, které do hodiny neusnou, nabízíme klidové činnosti - prohlížení časopisů, knih, kreslení, modelování, apod. Děti svačí v rozmezí od 14,30-15,00hod., po svačině probíhají spontanní hry nebo didakticky cílené činnosti, v 15,30hod jsou spojovány děti do jedné z tříd (ta je rodičům na daný školní rok sdělena v dostatečném předstihu na internetových stránkách školy a v den zahájení školního roku na vývěsce v areálu školy). V případě příznivého počasí odcházíme s dětmi na zahradu, kde jsou dětem nabízeny převážně pohybové aktivity a tvořivé hry s pískem. V případě nepříznivého počasí děti zůstávají s učitelkou v budově a využívají her ve třídě - společenské a stolní hry, konstruktivní hry, tvořivé aktivity, námětové hry, pohybové hry, apod.

Ke spojování tříd dochází minimálně a to pouze v případě, že daný počet dětí nepřekročí povolenou kapacitu třídy 25 dětí.

 

 2015-09-07 08.25.29.jpg
2015-09-07 08.28.56.jpg
2015-09-07 08.29.40.jpg
SAM_0122.JPG
Kontakt
MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ LHOTA
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Kostelní Lhota č.28, 289 12 Sadská
GPS: 50.1291317N, 15.0223422E

325 599 048
739 035 353 - třída Medvídci
732 255 239 - třída Berušky
ms.kostelnilhota(zavináč)seznam.cz

Hlavní stránka