Pracovníci školy

Personální obsazení školy:

 Ředitelka:   Kaiprová Leona

 Učitelky:     Kaňková Marie

                     Hamatová Růžena - Mariana

                    Černá Pavlína

 

 Školnice: Poulová Rostislava

 Ved. šk. jídelny: Kaiprová Leona

 Kuchařka: Křivánková Hana

 Pokladní, uklizečka a pracovnice v obchodním provozu: Finková Jana

 Školní asistent :

 

 

V současné době má škola schválen projekt Šablony pro Kostelní Lhotu III, registrační číslo CZ.02.3.x/0.0/0.0/20_080/0022253 zaměřený na personální podporu s předpokládaným  termínem zahájení 1.9.2021 a ukončení 30.6.2023


Hlavní stránka