Pracovníci školy

Personální obsazení školy:

 Ředitelka:   Kaiprová Leona

 Učitelky:    Jechová Jana

                  Zvolská Eva

                  Kotková Alžběta

 Asistent pedagoga: Kaňková Marie

 Chůva: Hamatová Růžena - Mariana

 

 Školnice: Poulová Rostislava

 Ved. šk. jídelny: Kaiprová Leona

 Kuchařka: Křivánková Hana

 Pokladní, uklizečka a pracovnice v obchodním provozu: Finková Jana

 

 

 Z důvodů personální podpory k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti, byla  na dobu dvou let přijata chůva s využitím dotačního titulu Šablony do škol, název projektu Šablony pro Kostelni Lhotu  registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003870. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Hlavní stránka