Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Kostelní Lhota od 1.9.2019

 

M a t e ř s k á   š k o l a   Kostelní Lhota

příspěvková organizace

Kostelní Lhota 28,  289 12 Sadská, IČO:  70986355

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Kostelní Lhota

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2019

těmto zákonným zástupcům.

 

 

Žádostem s tímto registračním číslem bylo vyhověno kladně – přijat(a):

 

1   3  5   6   7   8   9  10   11   13   14   15  16  17  19  20 

                                                                                  

                       

 

Datum zveřejnění:     17.5.2019                                                       Kaiprová Leona,řed.MŠ

 

 

 

 

Vážení rodiče,

 

tímto Vás zvu na důležité setkání (schůzku)

 

v úterý 25.6.2019 od 16hodin v pravém pavilonu (berušek)

                             (přibližná doba trvání 1 – 1,5 hodiny).

 

Zařiďte si prosím proto s předstihem hlídání vašich dětí.

 

Program:

seznámení s prostředím MŠ,

interními předpisy-Školní a Provozní řád aj.

dohodnutí podmínek vzdělávání – adaptační proces, přihláška ke stravě

jak usnadnit dětem nástup do MŠ, co potřebují apod.

vaše dotazy, kontrola povinných údajů - změny

 

Tento den také zaplatíte zálohu na stravu na září 2019 – 680,-Kč

 

                                                                                                                     Těšíme se na Vás


Hlavní stránka
Kontakt
MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ LHOTA
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Kostelní Lhota č.28, 289 12 Sadská
GPS: 50.1291317N, 15.0223422E

325 599 048
739 035 353 - třída Medvídci
732 255 239 - třída Berušky
ms.kostelnilhota(zavináč)seznam.cz