Zápis nových dětí do MŠ 2024-25

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Kdy proběhne zápis?

Zápis na školní rok 2024/25 proběhne dne 14.května 2024 v budově MŠ za přítomnosti zákonného zástupce ( z.z.) a dítěte.

Co bude třeba doložit u zápisu? - v den zápisu

1. vyplněnou Žádost o přijetí + Potvrzení od pediatra o očkování

2. rodný list dítěte nebo úředně ověřenou kopii

3. pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení lékaře, školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno.

4. občanský průkaz z.z. k ověření trvalého pobytu nebo doložit jiným způsobem trvalý pobyt dítěte

Formulář – „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání" a "Potvrzení od lékaře-očkování" je k dispozici ke stažení na webových stránkách MŠ Kostelní Lhota http://ms.kostelnilhota.cz v sekci Dokumenty

 

Je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy i očkování?

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro  kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání, tj.k 31.8.2024 dosáhne pěti let.

 

Jakým způsobem mám žádost o přijetí dítěte doručit do mateřské školy?

Do mateřské školy se dostavíte osobně s dítětem v přesně stanovenou dobu, kterou si domluvte předem telefonicky s ředitelkou školy na tel. čísle 605 344 122 (volejte prosím od 30.4.2024)

Dostavíte se bez příznaků onemocnění – kašel, rýma, teplota, bolest hlavy, ztráta čichu, chuti, zažívací potíže, dušnost, bolest v krku.

Pokud budete nějaké příznaky onemocnění vykazovat nebo budete nemocní, domluvte se telefonicky na jiném termínu nebo dalším postupu.

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout?

Ředitelka bude postupovat podle "Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2024/25", která předem zveřejní.

Přednostně budou přijaty děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu v Kostelní Lhotě.

Přijímáte i děti dvouleté?

Děti, které k 31.8.2024 nedosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo.

 

Kdy bude jasné, zda bylo dítě přijato do mateřské školy?

30.05.2024 bude zveřejněn výsledek přijímání. Na webových stránkách školy a na vývěsce bude vyvěšen seznam registračních čísel dětí přijatých. Kladné rozhodnutí se považuje vyvěšením za doručené. Záporné rozhodnutí je třeba si osobně vyzvednout, a to po telefonické domluvě s ředitelkou.

 

Chtěli bychom se podívat do mateřské školy, bude k tomu příležitost?

Ano, v den zápisu se budete moci na zahradě projít.   

Pozveme Vás s dětmi v červnu na návštěvu.

Jinak se můžete podívat na naše webové stránky, kde je několik fotografií. 

Nejlépe - zeptejte se těch, kdo už k nám chodí, ať víte, do čeho jdete.

Ředitelka školy Vám ráda odpoví na Vaše další případné dotazy na tel.: 605344122.

Těšíme se na Vás a Vaše děti v Mateřské škole Kostelní Lhota.

 

Co má zvládnout dítě při nástupu do MŠ:

  • umí si říci, co chce – komunikuje
  • spolupracuje při oblékání, samostatně si nazouvá  obuv
  • nenosí pleny
  • dokáže se samo najíst: držet lžíci, při jídle sedět u stolu
  • pije z hrnečku a skleničky
  • samostatně používá toaletu
  • umí si umýt ruce mýdlem 
  • ujde kratší vzdálenost

Hlavní stránka
Kontakt
MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ LHOTA
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Kostelní Lhota č.28, 289 12 Sadská
GPS: 50.1291317N, 15.0223422E

325 599 048
739 035 353 - třída Medvídci
732 255 239 - třída Berušky
ms.kostelnilhota(zavináč)seznam.cz