Zápis nových dětí do MŠ

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Kdy proběhne zápis?

Zápis na školní rok 2021/2022 proběhne dne 7.května 2021 v budově MŠ za přítomnosti jednoho zákonného zástupce ( z.z.) a dítěte.

Co bude třeba doložit u zápisu?

1. vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem

2. rodný listu dítěte nebo kopii

3. pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení lékaře, školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno.

4. občanský průkaz z.z. k ověření trvalého pobytu nebo doložit jiným způsobem trvalý pobyt

Formulář – „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ bude k dispozici ke stažení na webových stránkách MŠ Kostelní Lhota http://ms.kostelnilhota.cz

Jak mám získat potvrzení dětské lékařky?

V současné situaci se domluvte předem telefonicky s dětským lékařem jak vám žádost potvrdí.

 

Je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy i očkování?

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro  kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání, tj.    

(k 31.8.2021 dosáhne pěti let).

 

Jakým způsobem mám žádost o přijetí dítěte doručit do mateřské školy?

Do mateřské školy se dostavíte osobně s dítětem v přesně stanovenou dobu, kterou si domluvíte telefonicky s ředitelkou školy na tel. čísle 605 344 122

Dostavíte se s ochranou dýchacích cest ( určenou momentálně platným nařízením MZČR) bez příznaků onemocnění – kašel, rýma, teplota, bolest hlavy, ztráta čichu, chuti, zažívací potíže, dušnost, bolest v krku.

Pokud budete nějaké příznaky onemocnění vykazovat nebo budete nemocní, domluvíte se telefonicky na jiném termínu nebo dalším postupu.

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout?

Ředitelka bude postupovat podle "Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2021/2022", která předem zveřejní.

Přednostně budou přijaty děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu v Kostelní Lhotě.

Přijímáte i děti dvouleté?

Děti, které k 31.8.2021 nedosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo (až po přijetí všech tříletých spádových, děti spádové které jsou narozené 1.9.2018-31.12.2018, tříleté nespádové a poté až dvouleté).

 

Kdy bude jasné, zda bylo dítě přijato do mateřské školy?

31.05.2021 bude zveřejněn výsledek přijímání. Na webových stránkách školy a

na vývěsce bude vyvěšen seznam registračních čísel dětí přijatých či nepřijatých. Kladné rozhodnutí se považuje vyvěšením za doručené. Záporné rozhodnutí je třeba si osobně vyzvednout, a to po telefonické domluvě s ředitelkou.

 

Chtěli bychom se podívat do mateřské školy, bude k tomu příležitost?

V současné situaci to není možné.   

Pouze na zahradu a okny nahlédnout do školky.      

Jinak se můžete podívat na naše webové stránky, kde je několik fotografií. 

Nejlépe - zeptejte se těch, kdo už k nám chodí, ať víte, do čeho jdete.

Ředitelka školy Vám ráda odpoví na Vaše další případné dotazy na tel.: 605344122.

Těšíme se na Vás a Vaše děti v Mateřské škole Kostelní Lhota.

 

Co má zvládnout dítě při nástupu do MŠ:

  • umí si říci, co chce – komunikuje
  • spolupracuje při oblékání, samostatně si nazouvá  obuv
  • nenosí pleny
  • dokáže se samo najíst: držet lžíci, při jídle sedět u stolu
  • pije z hrnečku a skleničky
  • samostatně používá toaletu
  • umí si umýt ruce mýdlem 
  • ujde kratší vzdálenost

Hlavní stránka
Kontakt
MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ LHOTA
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Kostelní Lhota č.28, 289 12 Sadská
GPS: 50.1291317N, 15.0223422E

325 599 048
739 035 353 - třída Medvídci
732 255 239 - třída Berušky
ms.kostelnilhota(zavináč)seznam.cz